Utrpení

 

Proč je utrpení ve světě

" ... abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení ..."
Apoštol Pavel,
Filipským 3:10

Celý svět je plný utrpení a bolesti, napříč všemi zeměmi, kulturami...
V Keni bylo 40 lidí, z nichž většina byly děti zaživa upáleni v domě jenom proto, že byli z jiného kmene než ostatní. V 80. a 90. letech došlo ke genocidě ve Rwandě, kdy členové jednoho národa vyvražďovali členy jiného národa. Tato občanská válka navíc přerostla hranice Rwandy a vyústila ve válku v Kongu, do níž se zapojilo celkem 9 afrických států. Během těchto strašlivých událostí přišlo brutálním způsobem o život více než 3,5 milionu nevinných lidí.
Každý den se dějí tragédie na všech místech světa; lidé zaživa uhoří v autě a podobně. Kdybychom mohli vidět najednou všechno utrpení, které je ve světě, nikdo z nás by to nemohl unést. Buďto by se pomátl, nebo by chtěl zemřít.
Každým dnem lidé zažívají nevysvětlitelná utrpení a všichni se ptají:

Proč?

A přesto - utrpení ve světě je důvodem, proč lidé odmítají existenci Boha.
"Všemohoucí a milující Bůh by přeci nedopustil takováto utrpení a fakt, že se dějí je tedy důkazem toho, že Bůh neexistuje."

- Buďto totiž lidi nemiluje, protože dopouští takováto utrpení,
- Nebo miluje, ale je příliš slabý na to aby je dokázal zastavit
- Nebo Bůh prostě neexistuje.

Je tato argumentace správná?

Pojďme si ji rozebrat krok po kroku podle Bible:

1. Je Bůh všemohoucí? Ano je.

Genesis 1:1
"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi"

Genesis 17:1
"Když pak Abram byl v devadesáti devíti letech, ukázal se mu Hospodin, a řekl jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým."

2. Je Bůh milující? Ano.

1. Janova 4:8
"Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska."

Jan 3:16 "Neboť Bůh tak miloval svět
, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život"

Znamená to tedy nutně, že musí zastavit utrpení? A pokud ne, tak proč?
Bible nám o Bohu říká mnohem víc věcí, než jenom to, že je milující a všemohoucí. "Bůh ví všecko" (1. Janova 3:20). Bůh ví věci, které nikdo jiný neví a ani nebude vědět. Bůh zná minulost, zná i budoucnost, protože sám stvořil čas (Genesis 1:1). A pokud zná budoucnost, tak možná, zatím teoreticky připusťme to, že utrpení by v
určitém případě mohlo mít smysl pro něco dobrého v budoucnosti. Je utrpení vždy špatné, nebo může sloužit dobrému účelu? Pojďme se podívat na pár příkladů:

Například bolest. Je bolest utrpení? Ano, jistě je. Může sloužit dobrému účelu?

- Co třeba, když se spálíme o plotýnku na vařiči, bylo správné, že jsem cítil bolest? Co by se stalo, kdybych bolest necítil?... jistě, bolest mě ochránila od ještě většího utrpení.
- Nebo, když cítíme bolest břicha, je to správné? Možná mě tato bolest signalizuje mnohem větší problém. Znám muže, kterému lékaři zjistili rakovinu. Dávají mu dva, maximálně tři týdny života. Jak to, že to zjistili tak pozdě? Ten muž prostě jenom necítil bolest. Je dobře, že necítil bolest?

Jistě, utrpení může mít i něco dobrého pro budoucnost. I když se dnes podívám na utrpení, kterými jsem procházel v minulosti, vidím, že později přinesly něco dobrého. Ale v době, kdy jsem jimi procházel, mi dobré nepřišly. Co potom utrpení jimiž procházíme dnes? To, že nevidíme budoucnost, neznamená že jsou pro nás
špatná.

Samotná existence utrpení, nám ale říká o existenci něčeho špatného. To, že je dnes utrpení, znamená že předtím muselo být něco špatného. Existence "špatného" znamená na druhé straně i to, že existuje něco "dobré". Kde se ale vzalo to "dobré" a "špatné"?
To neexistuje na úrovni atomů a prvků; nemůžeme říci, že tento proton je dobrý a tento neutron špatný, odkud se to tedy vzalo?

Samotná existence dobra a zla je důkazem toho že Bůh existuje.

Co na to říká Bible?

Genesis 1
Vše co Bůh stvořil bylo dobré (dokonalé), poté co dokončil stvoření, Bible říká že vše bylo "velmi dobré". Dokonalý byl také člověk a jeho vztah s Bohem.

Genesis 2
Bůh dal člověku svobodnou vůli; (člověk totiž, aby mohl milovat musí mít svobodnou vůli, musí mít svobodnou volbu rozhodnout se nemilovat, jinak to není láska, ale poslušnost.)

Genesis 3
Člověk zhřešil. Bůh člověku předem řekl, aby nejedl ze stromu poznání aby nezemřel, ale člověk ho neposlechl. Člověk padl do hříchu a z dokonalého stvoření je stvoření nedokonalé, ne však Boží vinou, ale lidskou. Dnes žijeme v padlém světě a snášíme následky našich skutků.