Jeffrey

            V roce 1980 jsem navštívil evangelickou bohoslužbu v jednom baptistickém kostele v Marylandu ve Spojených státech. Díky kázání jsem jasně porozuměl, že jsem hříšník…

Ztracený člověk je ten, kdo nezná Krista jako svého osobního spasitele.

V roce 1989 začala manželka vodit děti do kostela. Věděla, že naše starší dcera brzy začne žít svým vlastním životem, a chtěla, aby následovala Boha. Ale můj život ovládal Satan. Byl jsem tehdy proti Bohu víc, než kdykoliv předtím. Bible učí, že jsme buďto děti Boží nebo děti Satanovy. Jsme buďto na cestě do pekla kvůli hříchu, nebo na cestě do nebe díky Ježíši Kristu. Žadná třetí cesta neexistuje. Přijmout tuto pravdu je pro mnohé lidi těžké. Ale Ježíš řekl (J 8,44): Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.

            Děti mi občas říkaly, abych s nimi šel do kostela. Ale neměl jsem zájem. Dával jsem přednost večírkům a sportu. Neměl jsem na Boha čas. Ale jednou v neděli moje dcera Gina zpívala při bohoslužbě, a proto jsem do kostela šel. Kázání, které jsem toho dne slyšel, mě silně oslovilo. Přepadly mě výčitky svědomí. Začal jsem přemýšlet o svém hříchu. Teď vím, že tyto pocity způsobil Duch Svatý skrze kázání. Tento pocit nezmizel, ani když bohoslužba skončila. Začal jsem nenávidět způsob, jakým žiju. Nenáviděl jsem drogy a alkohol a to, co dělaly s mou rodinou. Volal jsem k Bohu o pomoc a neuvědomil jsem si, co Bůh udělá!

Asi o dva týdny později mi zavolal vyšetrovatel z místní policie. Řekl mi, že ví o mých problémech s drogami a také o tom, že drogy nakupuju a prodávám. Řekl také, že s tím musím něco dělat, nebo přijdu o práci. I když mě tato zpráva překvapila, věděl jsem, že Bůh vyslyšel mou modlitbou o pomoc. Zavolal jsem pastorovi církve a řekl jsem mu, co se stalo. Konečně jsem byl dost pokorný, abych se kál před Bohem. Přijal jsem vírou Ježíše Krista, ale tentokrát jsem Mu už byl ochotný dovolit, aby změnil můj život. A On to udělal!

 Spasil mě a dal mi nový život. Touha pít a brát drogy byla pryč. Už jsem se nesnažit ovládat svůj život sám. Ovládl ho Ježíš a nemohlo mě potkat větší štěstí. Žít pro Ježíše mi přináší radost. Znám Boha a On zná mě. Mám s ním osobní vztah. Spása je víc než pouze věřit v Boha. Musíme se kát z hříchu a spoléhat na Krista a odpuštění, které nám poskytl. Boží odpuštění si nemůžeme ničím zasloužit. Epištola Titovi 3,5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podlé milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého. Pokání a víra v Krista - to je jediná Boží cesta ke spáse.

 Jste spaseni? Uvěříte Mu i vy, tak jako já?

Jeff Allison je misionář, který pracuje v České republice.