Jsme baptistické shromáždění vedené misionářem, kazatelem Jeffem Allisonem. Učíme pravdě Božího slova a pomáháme lidem pochopit Bibli. Ať už jste věřící nebo člověk, který hledá odpověď na složité životní otázky, zveme Vás na naše bohoslužby a biblické hodiny.


Misionář Jeffrey Allison a rodína

Verš měsíce

Únor 2018

11.02.2018 13:53
Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj, a nemají žádné urážky. Žalm 119,165 (Kralická bible-KR) 

Květen 2017

10.05.2017 20:55
  Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah. Žalm 113,9 (Kralická bible-KR)  

Duben 2017

02.04.2017 15:25
Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa. Jan 1,29 (Kralická bible-KR)

Fotogalerie: Biblické Baptistické shromáždění

Novinky

Webová prezentace byla spuštěna

14.07.2010 12:01
Náš nový web připravujeme pro členy našeho...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Kontaktujte nás