Duben 2017

02.04.2017 15:25

Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.

Jan 1,29 (Kralická bible-KR)