Vánoční bohoslužba s programem

12.12.2013 21:00

V neděli 22.12.2013 v 10.00 hodin na adrese: Smetanova 3, 602 00 Brno-střed

"Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově."
Lukáš 2,11

Pozvěte své kamaráy nebo známé. Vánoční cukroví na ochutnání je vítáno !